Για να τριμαρουμε να ετοιμάσουμε δηλαδή ένα πανί του Windsurf πρέπει να ξέρουμε κάποιους κόμπους. Είναι καλό να ξέρουμε την καντηλίτσα την ψαλιδια τον σταυρόκομπο το απλό κομπάκι το οκτάρι. Την καντηλίτσα θα την χρειαστούμε στο outhaul είτε στο downhaul αλλά ακόμα μπορεί να χρειαστεί να πιάσουμε το Uphaul η κάποιο άλλο έξτρα σχοινάκι. Η ψαλιδιά είναι πολύ χρήσιμη στα τελειώματα όλων των σχοινιών που παιρνάμε είτε στο ακρόματσο στην μάτσα η στο extension. Ο απλός κόμπος και το οκτάρι για περαστεί το σχοινί μέσα στο extension. O σταυροκομπος με την σειρά του θα χρειαστεί να ενώσουμε δύο σχοινιά. Αυτοί οι 5 βασικοι κομποι θα μας χρειαστούν και σε όσους ασχολούνται με το Windsurf αλλά έχουν και κάποια άλλη δραστηριοτητα με ταχύπλοα η φουσκωτά στην βόλτα η στο ψάρεμα για να δέσουν στην προβλήτα η το σκάφος με την άγκυρα. Οι ίδιοι κόμποι θα μας χρειαστούν όταν θα φορτώσουμε με τους ιμάντες στο αυτοκίνητο το Windsurf με τα πανιά και τα αλμπούρα και τις μάτσες, εκεί σίγουρα θα χρειαστεί να σιγουρέψουμε και με σχοινιά και κόμπους πέρα των 2 – 3 ιμάντων.